Akupunktio

Akupunktio on hoitomenetelmä, jossa yhdistyvät moderni lääketiede ja vuosituhantiset kiinalaiset perinteet.

Vanhin tunnettu akupunktiohoitoa opastava kirja on kiinalainen Keltaisen keisarin klassikko (Huang Di Nei Jing) vuodelta 221 ennen ajanlaskun alkua, ja akupunktiohoitoon liittyviä arkeologisia löytöjä kuten luisia neuloja on arvioitu n. 6000 vuoden ikäisiksi. Keltaisen keisarin aikojen jälkeen lukemattomat sukupolvet ovat vieneet taitoa eteenpäin, ja arvatenkin hyvin monenlaisia ja rinnakkaisia koulukuntia ja tyylisuuntia on kehittynyt aikojen saatossa.

Perinteisesti Kiinassa akupunktio on ollut vain yksi, melko pieni osa paljon laajempaa hoitofilosofiaa, joka on käsittänyt myös esimerkiksi ravintoneuvontaa, yrttihoitoa, hierontaa ja voimisteluohjeita. Nykyäänkin monien potilaiden hoidossa kannattaa hyödyntää akupunktion rinnalla myös oikeanlaista ruokavaliota, liikuntaa ja elintapoja. Sekä tarvittaessa myös länsimaisia lääkkeitä ja leikkaushoitoja.

Koirien ja kissojen akupunktiohoito on verrattain uutta. Ilmeisesti muinaisia kiinalaisia kiinnosti enemmän ihmisten ja hyötyeläinten kuten maatöissä tarvittavien hevosten hoitaminen. Koirien ja kissojen akupunktiota on kehitetty erityisesti 1970-luvulta alkaen. Vaikka koirien ja kissojen erityispiirteistä opitaan jatkuvasti uutta, pohjautuu näiden lajien akupunktiohoito silti edelleen pitkälti ihmisten hoidossa käytettyjen periaatteiden soveltamiseen. Koirien ja kissojen hoidossa käytetään myöskin edelleen enimmäkseen akupunktiopisteitä, jotka on ”siirretty” eli n.s. transponoitu ihmisten akupunktiokartoista eläimen anatomiaan.

Viime vuosikymmeninä akupunktio on ollut kiihkeän tutkimuksen kohteena ja akupunktion tehosta on saatu varsin vakuuttavaa tieteellistä näyttöä erityisesti kipuvaivojen hoidossa. Uusia hoitomenetelmiäkin on kehitelty, kuten akupunktiopisteiden laser- ja sähköstimulaatio.

Akupunktiota ei mielestäni nykyaikana voikaan oikeastaan enää väittää ”vaihtoehtohoidoksi” ainakaan kipuvaivojen hoidossa, vaan tutkimusnäyttönsä vuoksi mieltäisin sen ennemminkin yhdeksi menetelmäksi lääketieteen muiden keinojen rinnalla ja joukossa. Akupunktiohoitoa ei myöskään tarvitse (välttämättä) suunnitella vuosituhantisiin kiinalaisiin perinteisiin pohjautuen, vaan potilaan hoito on mahdollista suunnitella ja perustella myös täysin länsimaisin periaattein ja termein, pohjautuen mm. tiettyjen hermoratojen ja esimerkiksi paikallisen verenkierron stimuloimiseen.

Hauskaa on kuitenkin se, että käytännössä kumpikin lähestymistapa toimii!

It matters not if medicine is old or new
so long as it can cure
It matters not if theories come from East or West
so long as they be true

Lainaus Jen Shou-Lin, Tai pei (käännös Phil Rogersin kotisivuilta)