Perustietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä

Mihin akupunktion vaikutus perustuu?

Akupunktio on viime vuosikymmeninä ollut kiihkeän tutkimuksen kohteena ja nykyään tiedetäänkin jo paljon sen vaikutusmekanismeista. Paljon on tosin vielä tuntematontakin, mutta tutkimus jatkuu.

Akupunktiolla on todettu olevan monia vaikutuksia kudoksessa paikallisesti.

Useimmat akupunktiopisteet sijaitsevat kehossa paikoissa, joissa on paljon vapaita hermopäätteitä, pieniä veri- ja imusuonia sekä syöttösoluja. Pisteen stimulaatio aiheuttaa ärsytystä paikallisissa hermopäätteissä, jotka sen seurauksena lähettävät impulsseja muualle kehoon hermoratoja pitkin. Neula aiheuttaa myös vierasesinereaktion; syöttösolut vapauttavat välittäjäaineita kuten histamiinia ja käynnistyy monimutkaisten reaktioiden sarja. Reaktiot johtavat tyypillisesti siihen, että paikallisesti verenkierto vilkastuu, immunipuolustus aktivoituu ja lihakset rentoutuvat.

Hermoratojen kautta akupunktiostimulaation vaikutus välittyy kehossa keskushermostoon.

Akupunktiostimulaation aiheuttama ärsytys kilpailee hermosolujen liittymäkohdassa (synapsissa) elimistön kipuviestien kanssa ja johtaa tavanomaisten kipuviestien välittymisen estymiseen. Tämä on yksi syistä, joihin akupunktion kipua lievittävä vaikutus perustuu.

Akupunktion ja erityisesti sähköakupunktion on todettu tutkimuksissa aiheuttaneen myös mm. voimakkaasti kipua lievittävän endorfiinin vapautumista kehossa.

Endorfiinit vaikuttavat myös aivolisäkkeen kautta monien kehon omien hormonien vapautumiseen. Näiden kautta voidaan saada aikaiseksi säätelyvaikutuksia esimerkiksi kehon puolustusjärjestelmään ja aineenvaihduntaan.

Vaikuttaako potilaan samanaikainen lääkitys akupunktion tehoon?

Pitkäaikaisen kortisonilääkityksen tiedetään voivan joskus hidastaa akupunktion tehoa; potilas saattaa tarvita alussa hoitoa useamman kerran, ennen kuin selkeää vaikutusta havaitaan. Käytännön kokemukset kortisonilääkityksen ja akupunktion yhdistämisestä vaihtelevat; joillakin potilailla kortisonilääkitys tuntuu hidastavan akupunktion vaikutuksen alkamista, toisten kohdalla taas ei ole havaittavissa mitään selkeää eroa verrattuna niihin potilaisiin, joilla ei ole lääkitystä.

Voiko potilas jatkaa lääkitystään akupunktiohoidon aikana?

Yleensä voi. Tosin esimerkiksi kipulääkkeiden tarvetta pystytään usein vähentämään akupunktiohoidon avulla.

Onko akupunktio turvallista?

Asianmukaisen koulutuksen saaneen eläinlääkärin antamana akupunktio on varsin turvallinen hoitomenetelmä.

Millaisia haittavaikutuksia voi esiintyä?

Kun hoito annetaan asianmukaisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen, ovat varsinaiset haittavaikutukset, kuten neulan pistokohdan tulehtuminen, erittäin harvinaisia.

Joillakin potilailla kipu saattaa kuitenkin ensin pahentua, ennen kuin se helpottaa. Tämä tapahtuu yleensä vuorokauden sisällä hoidosta, ja on merkki siitä, että kyseessä on akupunktioon voimakkaasti reagoiva potilas, joka yleensä hyötyy hoidosta. Kipuvaivan tilapäistä pahenemista ei siis pidä säikähtää; se ei ole vaarallista ja yleensä kipu alkaa myös helpottaa hyvin nopeasti.

Joskus on käynyt niinkin, että vanhan koiran pitkällinen kipuvaiva on helpottanut hoidon myötä nopeasti, ja tästä innostuneena koira on juossut itsensä läkähdyksiin ollen arvatenkin silloin seuraavana päivänä entistä kipeämpi. Onkin tärkeää muistaa akupunktiohoidon jälkeen malttaa lepäillä loppupäivä, ja muutamien seuraavien päivien liikunnan olisi syytä olla tasaista ja rauhallista remmilenkkeilyä ennemmin kuin vapaana juoksemista.

Olisiko akuutin vaivan parempi antaa ensin rauhoittua ennen akupunktiota?

Akuutti vaiva ei yleensä ole este akupunktiolle, päin vastoin akupunktio voi nopeuttaa esimerkiksi monien akuuttien kipuvaivojen paranemista. Akuutti kipu on usein helpompi hoitaa kuin pidempään ollut, jo kroonistunut kipu.

Toki potilaan tulee kuitenkin vaivasta riippuen saada samanaikaisesti kaikki muukin sellainen hoito, jota se välttämättä tarvitsee. Esimerkiksi luunmurtumat vaativat yleensä leikkaus- tai lastoitushoitoa. Myös polven ristisiteen repeämässä leikkaushoito on yleensä paras vaihtoehto. Akupunktiota voidaan kuitenkin käyttää haluttaessa kivunlievitykseen ennen ja jälkeen leikkaushoidon, sekä toipumisen nopeuttamiseen.

Kuinka usein potilasta pitää hoitaa?

Nuoren, perusterveen potilaan akuutti vaiva voi joskus parantua yhdellä ainoalla hoitokerralla. Useimmat potilaat tarvitsevat kuitenkin ainakin muutaman hoitokerran.

Yleisimmin akupunktiohoito aloitetaan melko tiheällä hoitokäyntien sarjalla; yleensä 3-4 kertaa noin 1-2 viikon välein. Tämän jälkeen potilaan tilanne arvioidaan uudelleen. Mikäli edistystä on selkeästi tapahtunut, pidennetään potilaan hoitoväliä. Jos potilas voi todella hyvin, saatetaan myös jäädä seuraamaan tilannetta ja palataan asiaan vasta sitten mikäli vaiva alkaa myöhemmin uusiutua.

Jos taas 3-4 hoitokerran jälkeen ei ole havaittu mitään muutosta, on syytä arvioida potilaan diagnoosi ja hoitokeinot uudelleen.

Useimmilla potilailla hoidettava vaiva on krooninen eikä potilaskaan ole enää ihan nuori. Tällöin on odotettavissa, että se tulee tarvitsemaan ajoittain ylläpitohoitoa loppuelämänsä ajan. Yleensä hoitoväliä saadaan kuitenkin vähitellen pidennettyä niin, että potilas käy lopulta hoidettavana 2-6 kertaa vuodessa.

Joillekin potilaille toimii hyvin myös akupunktion antaminen tiheinä 3-4 kerran hoitokuureina, jonka jälkeen potilas saattaa pärjätä pitkäänkin kokonaan ilman akupunktiohoitoa. Vaivan palaillessa annetaan taas uusi tiheämpi kuuri.

On hyvin yksilöllistä, millainen hoitojen ajoitus sopii parhaiten millekin potilaalle. Jokaisen potilaan kohdalla on vain pyrittävä löytämään juuri sille toimivin hoitomenetelmä ja tahti.

Kuinka kauan yksi hoitokäynti kestää?

Tämä riippuu todella paljon hoidettavasta vaivasta ja potilaasta. Yleensä ensimmäisellä kerralla kuluu aikaa enemmän kuin jatkokäynneillä. Ensimmäinen hoitokäynti kestää usein 30-60 minuuttia, jatkokäynnit noin 15-45 minuttia.

Ei ole olemassa mitään yleispätevää sääntöä siihen, kuinka kauan potilaan tarvitsee pitää neuloja, pikemminkin tuntuu siltä, että jokaisella akupunkturistilla on aiheesta oma mielipiteensä ja käytäntönsä. Mielestäni hoidon pituus ja voimakkuus täytyy sovittaa myös hoidettavan potilaan ja vaivan mukaan.

Voiko myös kissaa hoitaa akupunktiolla?

Kissoja hoidetaan kissojen ehdoilla. Monille kissoille akupunktio onnistuu ja ne hyötyvät siitä. Jos kissa ei ollenkaan siedä neuloja, voidaan sille käyttää neulojen sijasta akupisteiden laserstimulaatiota tai akupainelua sormilla. Monet kissat tuntuvat vastaavan tähän hellään hoitoon todella hyvin.